Komunikaty

To jest brama paru serwisów i blogów.
Wersje językowe tych serwisów tylko częściowo sobie odpowiadają.

Narzędzia e-biznesu
aktualnie reprezentowane są przez blog http://befirst.co/gvo (w budowie)
oraz stronę E-Biznes24x365
(oraz parę innych stron - związanych z e-biznesem bardziej produktowo niż ogólnie).
 


Zdrowy biznes oznacza biznes związany ze zdrowiem i fitnessem .
Jest reprezentowany przez Blog Zdrowie i Fitness Dla Ciebie oraz odpowiadającą mu stronę na facebooku o tym samym tytule
Dotyczy to też zdrowej kawy z ganodermą  - Sane.WellnessCoffee.eu o której rozmawiamy także na stronie https://www.facebook.com/KawaNaZdrowie/
Dużym projektem w zakresie zdrowia publicznego jest System Usług Medycznych S7

Są też inne strony o których znajdziesz wzmianki pod ww. adresami, zwłaszcza o zdrowiu holistycznie - www.LepszeZdrowie,info.
 

Klub Zamożnych to grupa osób, które w madry sposób zarabiają, pomnażają i inwestują swoje aktywa. Obecnie reprzentowana przez stronę Tajemnice Złota (nazwa bierze się od pierwotnej strony i projektu Złoto dla każdego, które przyjęły obecnie szerszą formułę i szerszą ofertę: Klub Noricum.
Istnieje powiązana grupa na facebooku Złotówki na Złoto.

Wszystkie ww. projekty zrzeszają ludzi których nieformalnie można nazwać Klubem Zamożnych in spe

Dalsze strony/blogi - w przygotowaniu.

Announcements 

This is an entrance gate for a few websites and blogs.
Language versions are not exactly parallel.

Actually e-business tools and solutions are represented by the blog (in development)
Smart Marketer
and 2 facebook fanpages (in development):
Monetize Your Time
Unwind Your eBusiness
E-biznes 23x365 (Polish)

Business with Fitness means the fitness and health business described on some relevant pages as
http://bit.ly/fitbusiness  and Polish blog Health&Fitness (with a sister page on facebook).
Health is also promoted on TheBestWellnessCoffee.eu page devoted to alkaine coffee and various food supplements (see Sane.WellnessCoffee.eu).
New big project (Polish) but aimed internationally - http://SuperOpiekaMedyczna.i-dlaCiebie.pl

 

Klub Zamożnych = Weathy Club - a group of people who wisely earn, multipicate and invest their assets. Represented actually by Polish page Tajemnice Złota (Gold Secrets). The name originated from the project Gold for Everyone which was then enriched by new offers and named Klub Noricum.
There is a group on facebook Złotówki na Złoto on similar topics.

 

Next websites will follow.

Объявления

Это ворота пару сайтов и блогов.
Языковые версии не совсем параллельны.

Русскиe сайты находятся в стадии строительства. См. ссылки в правом поле.

На самом деле инструментов электронного бизнеса и решения представлены в блоге (в разработке) - Smart Marketer (английский)
и 3 Facebook Fanpages:
Monetize Your Time (английский, в разработке)
Unwind Your eBusiness (английский, в разработке)
E-biznes 23x365 (польский).
 

Здоровый бизнес это бизнес-фитнес;  описано на некоторых соответствующих страницaх:
http://bit.ly/fitbusiness (английский) и польских блогаx Zdrowie i Fitness Dla Ciebie (Здоровe и фитнес) с сестрой-страницoй на facebook). См. также здоровый кофе - ideal.ganodermakofe.ru
Новый большой проект (Польский), но направлен международно
http://SuperOpiekaMedyczna.i-dlaCiebie.pl


Kлуб Noricum - группа людей, строящих свое богатство,  которые зарабатывают мудро и инвестируют своих активов -  польскaя страницa Tajemnice Złota (Секреты Золотa).
Название происходит от проекта Золото для всех, который был затем обогащен новыми предложениями с именем Klub Noricum.
Существует группа на facebook Złotówki na Złoto на подобные темы.

Cайты будут следовать.


Mój komunikator / My messenger / мой коммуникатор: WowApp